logo_pako_40-65x65

Borduur Ophang Systeem Draad Ornament

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 12 cm 

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 14 cm 

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 16 cm 

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 18 cm

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 20 cm

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 22 cm 

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 24 cm 

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 26 cm

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament

Ophang Systeem / 28 cm

Borduuraccessoires Pako Ophangsysteem draadornament

 

Borduuraccessoires Pako Ophangsysteem draadornament

 

Borduuraccessoires Pako Ophangsysteem draadornament

 

Borduuraccessoires Pako Ophangsysteem draadornament