logo_pako_40-65x65

Borduur Ophang Systeem Draad Ornament

Pako Borduur accessoires - Ophangsysteem draadornament 612 321

Ophang Systeem / 12 cm 

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament 614 321

Ophang Systeem / 14 cm 

Pako Borduur accessoires -Ophangsysteem draadornament 616 321

Ophang Systeem / 16 cm 

Pako Borduur accessoires - Ophangsysteem draadornamen 618 321

Ophang Systeem / 18 cm

Pako Borduur accessoires - Ophangsysteem draadornament 620 321

Ophang Systeem / 20 cm

Pako Borduur accessoires - Ophangsysteem draadornament 622 321

Ophang Systeem / 22 cm 

Borduuraccessoires Pako Ophangsysteem draadornament 606 320

 

Borduuraccessoires Pako Ophangsysteem draadornament 608 320

 

Borduuraccessoires Pako Ophangsysteem draadornament 610 320

 

Borduuraccessoires Pako Ophangsysteem draadornament 612.320